Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητικά Προγράμματα

Η ερευνητική ομάδα: Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728) ιδρύθηκε το έτος 2000 από το Υπουργείο Παιδείας της Αυτόνομης Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, έχει ως έδρα το Πανεπιστήμιο Γρανάδας και δραστηριοποιείται στα εξής ερευνητικά προγράμματα του Κ.Β.Ν.Κ.Σ.:


  1. Νεοελληνική Λεξικογραφία
  2. Αρχείο/Βάση δεδομένων ισπανικών πηγών για το Βυζάντιο και τη Νεότερη Ελλάδα. Β΄ Φάση
  3. Αρχείο/Βάση δεδομένων των πηγών για τις βυζαντινοσλαβικές σχέσεις. Φάσεις: Α΄και Β΄
  4. Αρχείο/Bάση δεδομένων ελληνικών ιστοριογραφικών πηγών 4ου-7ου αιώνα
  5. Βιβλιοθήκη Βυζαντινών Συγγραφέων
  6. Βιβλιοθήκη Κλασικών Νεοελλήνων Συγγραφέων (δίγλωσση σειρά)
  7. Βιβλιοθήκη Κλασικών Νεοελλήνων Συγγραφέων
  8. Βιβλιοθήκη Σύγχρονων Ελλήνων Συγγραφέων
  9. Αρχείο/βάση δεδομένων του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών
  10. Ερευνητικό πρόγραμμα: "Μελέτες για την παράδοση, μετάδοση και πρόσληψη της ελληνικής μυθογραφίας. Αρχαιότητα, Μεσαίωνας και Αναγεννησιακός Ουμανισμός"

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas