Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητικό πρόγραμμα: Αρχείο/βάση δεδομένων των βυζαντινών πηγών για τους σλάβους. Φάσεις Α΄ και Β΄

Aντικείμενο του προγράμματος:

Εκπόνηση corpus ελληνικών και σλαβικών κειμένων (ιστορίες, χρονικά, αγιογραφίες, επιστολές, επιγραφές, συνθήκες ειρήνης, κλπ.), που προσφέρουν πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ Βυζαντίου και Σλάβων (Σλάβοι των βαλκανίων και ανατολικοί).

 

Φορέας χρηματοδότησης:

Αυτόνομη Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας

 

Περίοδος: 2008-2013

Α΄ Φάση: Εντοπισμός, μετάφραση και σχολιασμός των κειμένων για την εμφάνιση και εγκατάσταση των Σλάβων στη Βαλκανική Χερσόνησο και τις πρώτες επαφές με τον βυζαντινό πολιτισμό.

Β΄ Φάση: Εντοπισμός, μετάφραση και σχολιασμός των κειμένων για τον εκχριστιανισμό και μετάδοση του βυζαντινού πολιτισμού στους Ρως και στους Βούλγαρους και για τις διάφορες περιόδους των σχέσεών τους με το Βυζάντιο.

 

Διευθύντρια:

Μatilde Casas Olea (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

 

Ερευνητές:

Matilde Casas Olea (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

Enrique Santos Marinas (Universidad Complutense de Madrid)

Inés García de la Puente (Universidad de St. Gallen)

Diliana Ivanova Kovátcheva (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

Μaila García Amorós (Πανεπιστήμιο Γρανάδας) 

Παναγιώτα Παπαδοπούλου (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

Simón Suarez Cuadros (Universidad de Granada)

 

Τεχνικό προσωπικό: Andrei Dresviankin

 

Γραμματειακή υποστήριξη: María Isabel Cabrera Ramos (Κ.Β.Ν.Κ.Σ.)

 

Δημοσιεύματα στο πλαίσιο του προγράμματος:

- Morfakidis, Moschos y Casas Olea, Matilde, Fuentes Griegas sobre los Eslavos, vol. I, Granada. 2009, págs. 200, ISBN: 978-84-95905-11-6

- Álvarez Pedrosa, Juan Antonio, Las respuestas del Papa Nicolás a las consultas de los Búlgaros. Edición crítica, traducción y comentarios, Granada, 2009, págs. 200, ISBN: 978-84-95905-30-7

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas