Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Βιβλιοθήκη

  • Το Κ.Β.Ν.Κ.Σ. διαθέτει μια από τις πλουσιότερες εξειδικευμένες βιβλιοθήκες του είδους της εκτός Ελλάδας και Κύπρου. Περιέχει περισσότερους από 25.000 τίτλους και 85 επιστημονικά και λογοτεχνικά περιοδικά και είναι ανοιχτή στο επιστημονικό κοινό.
  • Μεγάλοι δωρητές: 

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas