Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Προσωπικές και εξειδικευμένες βιβλιοθήκες

  • Kωνσταντίνου και Ιωάννας Τσάτσου
  • Κυριάκου Ντελόπουλου
  • Ισιδώρας Rosenthal-Καμαρινέα
  • Ισπανόφωνη ταξιδιωτική λογοτεχνία: Ελλάδα, Βαλκανική Χερσόνησος, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Άγιοι Τόποι.
  • Emilio Díaz Rolando
  • Πηνελόπης Σταυριανοπούλου

Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Τσάτσου. Μερική άποψη.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas