Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Γρανάδας (νέο πρόγραμμα σπουδών)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, το Κ.Β.Ν.Κ.Σ. προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας για την εισαγωγή, ενίσχυση και σταθεροποίηση της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με διδακτικό προσωπικό, οικονομική ενίσχυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων, προσφορά διδακτικού υλικού, προσφορά υποδομών, κ.ά.Tελευταία ενημέρωση: 14–10–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas