Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Θερινά προγράμματα γλώσσας και πολιτισμού  • Η΄ Θερινό σχολείο ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού

Ελλάδα -  Δράμα, 16 - 28 Ιουλίου 2018

Διοργάνωση:

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητική ομάδα «Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)» του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Δήμος Δράμας
Συνεργασία:

Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 


CURSO 2018.pdf


SOLICITUD 2018

Tελευταία ενημέρωση: 14–10–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas