Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Θερινά προγράμματα γλώσσας και πολιτισμού  • Η΄ Θερινό σχολείο ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού

Ελλάδα -  Δράμα, 16 - 28 Ιουλίου 2018


Διοργάνωση:

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητική ομάδα «Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)» του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Δήμος Δράμας


Συνεργασία:

Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 


  • Θ΄ Θερινό σχολείο ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και ελληνικού πολιτισμού

Ελλάδα -  Δράμα, 15 - 28 Ιουλίου 2019

Yπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διεύθυνση Γραμμάτων)


Διοργάνωση:

Ερευνητική Ομάδα "Σπουδές μεσαιωνικού και νεότερου ελληνικού πολιτισμού" Πανεπιστημίου Γρανάδας

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και Σλαβικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Γρανάδας

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κύκλωψ»

Εταιρεία Raycap

Δήμος Δράμας


Συνεργασία:

Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas