Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών
C/ Gran Vía, 9 - 2ºA
18001 Granada - ESPAÑA
Ωράριο: 10.00 - 20.00
Télf./ Fax: 0034 958 22 08 74
Email: cebnch@gmail.com

Γράψτε στην ένδειξη Αφετηρία τη διεύθυνση από την οποία θέλετε να μεταβείτε στο Κέντρο και πατήστε Διαδρομή

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas