Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Θ΄ Θερινό σχολείο ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και ελληνικού πολιτισμού

Ελλάδα -  Δράμα, 15 - 28 Ιουλίου 2019


Yπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διεύθυνση Γραμμάτων)Διοργανώνουν:


Ερευνητική Ομάδα "Σπουδές μεσαιωνικού και νεότερου ελληνικού πολιτισμού" Πανεπιστημίου Γρανάδας

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και Σλαβικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Γρανάδας

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κύκλωψ»

Εταιρεία Raycap

Δήμος ΔράμαςΣυνεργάζoνται:


Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 
AΙΤΗΣΗ 2019


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas