Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Θ΄ Θερινό σχολείο ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και ελληνικού πολιτισμού

Ελλάδα -  Δράμα, 15 - 28 Ιουλίου 2019


Yπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διεύθυνση Γραμμάτων)


Διοργανώνουν:

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητική ομάδα «Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)» του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Κοινωφελές ΄Ιδρυμα «Κύκλωψ»

Εταιρεία Raycap

 

Συνεργάζoνται:

Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών 

Δήμος Δράμας 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

AΙΤΗΣΗ 2019


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 


Tελευταία ενημέρωση: 19–06–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas