Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

1. Νέο πρόγραμμα σπουδών (Grado)

1. Φιλοσοφική σχολή

Ειδικότητες: 1. Σύγχρονες Γλώσσες και η Λογοτεχνία τους και 2. Κατεύθυνση: Lingua Minor Νέα ελληνικά
 • Μαθήματα:
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Επίπεδο Αρχαρίων I. Credits ECTS: 6
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Επίπεδο Αρχαρίων I. Credits ECTS: 6
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Μέσο Επίπεδο I. Credits ECTS: 6
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Μέσο Επίπεδο II. Credits ECTS: 6
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Ανώτερο Επίπεδο I. Credits ECTS: 6 
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Ανώτερο Επίπεδο II Credits ECTS: 6
  • Λογοτεχνία Σύγχρονης Γλώσσας Minor: Νέα Ελληνικά Credits ECTS: 6

*Τα επίπεδα Αρχαρίων και Μέσο προσφέρονται επίσης στο πλαίσιο του μαθήματος κορμού Ξένη γλώσσα και η λογοτεχνία της σε όλες τις ειδικότητες φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.


Ειδικότητα: Κλασσική Φιλολογία
 • Μαθήματα:
  • Βυζαντινός πολιτισμός Credits ECTS: 8
  • Ιστορία μετάδοσης των κειμένων Credits ECTS: 8
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Επίπεδο Αρχαρίων  I Credits ECTS: 6
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Επίπεδο Αρχαρίων  I Credits ECTS: 6
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Μέσο Επίπεδο Credits ECTS: 6
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Μέσο Επίπεδο Credits ECTS: 6
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Ανώτερο Επίπεδο I. Credits ECTS: 6 
  • Σύγχρονη Γλώσσα Minor Νέα Ελληνικά: Ανώτερο Επίπεδο II Credits ECTS: 6
  • Λογοτεχνία Σύγχρονης Γλώσσας Minor: Νέα Ελληνικά Credits ECTS: 6


2. Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας

 • Μαθήματα
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Νέα Ελληνικά 1. Credits ECTS: 12
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Νέα Ελληνικά 2. Credits ECTS: 6 
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Νέα Ελληνικά 3. Credits ECTS: 6
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Νέα Ελληνικά 4. Credits ECTS: 6 
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Νέα Ελληνικά 5. Credits ECTS: 6 
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Νέα Ελληνικά 6. Credits ECTS: 6 
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Ελληνικός Πολιτισμός. Credits ECTS: 6 
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Μετάφραση1: Νέα Ελληνικά-Ισπανικά. Credits ECTS: 6 
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Μετάφραση2: Νέα Ελληνικά-Ισπανικά. Credits ECTS: 6 
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Μετάφραση3: Ισπανικά-Νέα Ελληνικά. Credits ECTS: 6
  • Δεύτερη Ξένη Γλώσσα. Mετάφραση ανθρωπιστικών, κοινωνικών και νομικών επιστημών. Credits ECTS: 6

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas