Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Δωρεές βιβλίων

Δημόσιοι φορείς:


Ακαδημαϊκοί φορείς:
 • Ίδρυμα Κ. και E. Oυράνη: http://www.idrimaurani.gr/grant.html
 • Ακαδημία Αθηνών: http://www.academyofathens.gr/
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://www.uoa.gr/
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: http://www.auth.gr/
 • Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου: http://www.fu-berlin.de
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας: http://www.istitutoellenico.org/
 • Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Παλέρμο
 • Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χιλής
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αθήνα): www.eie.gr
 • Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών: http://www.ems.gr/
 • Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου: http://www.imxa.gr
 • Ιερά Μονή Κύκκου (Κύπρος): http://www.kykkos.org.cy/
 • Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών: http://www.cypriotstudies.org
 • Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Nancy II


Ιδιωτικοί σύλλογοι και ιδρύματα:


Εκδοτικοί Οίκοι:


Ιδιώτες:
 • Οικογένεια Κωνσταντίνου Τσάτσου 
 • Πηνελόπη Σταυριανοπούλου
 • Κυριάκος Ντελόπουλος 
 • Παναγιώτης Σκαλκέας
 • Κωνσταντίνος Δημάδης
 • Emilio Díaz Rolando
 • Antíocos Sarantis

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas