Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητικό πρόγραμμα: Βιβλιοθήκη Κλασικών Νεοελλήνων Συγγραφέων (δίγλωσση σειρά)

Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Aντικείμενο του προγράμματος: Φιλολογική εισαγωγή και μετάφραση επιλεγμένων έργων κλασσικών νεοελλήνων συγγραφέων. 

Δημοσιεύματα στο πλαίσιο του προγράμματος:
Εκδοτική σειρά: Βιβλιοθήκη Κλασικών Νεοελλήνων Συγγραφέων


  • ΚΡΙΑΡΑΣ, Εμμανουήλ, Ανθολόγιο Ψυχάρη. Προλεγόμενα-Ανθολόγηση-Φιλολογική Επιμέλεια. Ιωάννινα-Granada-Napoli-Berlin, 2007, págs. 472, ISBN: 978-84-95905-19-2 
  • ΚΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, Ανθολόγιο. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αραβικά). Επιμέλεια Σόνια Ιλίνσκαγια. Ιωάννινα-Granada-Napoli-Berlin, 2009, ISBN: 978-84-95905-26-0
  • KΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, Ανθολόγιο. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-γερμανικά), Ιωάννινα-Granada-Napoli-Berlin, 2010, ISBN: 978-84-95905-32-1
  • KΑΒΑΦΗΣ, Κωνσταντίνος, Ανθολόγιο. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-ισπανικά), Ιωάννινα-Granada-Napoli-Berlin, 2012, ISBN: 978-84-95905-39-0Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas