Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητικό πρόγραμμα: Αρχείο/βάση δεδομένων ισπανικών πηγών για το Βυζάντιο, τη Νεότερη Ελλάδα και την Κύπρο. Β΄ Φάση

 • Φορέας χρηματοδότησης:
  • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας
  • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου
 • Περίοδος: 2008-2012
 • Συντονίστριες προγράμματος:
  • Encarnación Motos Guirao (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)
  • María José Osorio Pérez (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)
 • Aντικείμενο του προγράμματος:
  • Eντοπισμός, ψηφιοποίηση, μελέτη και δημοσίευση των αρχειακών, λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών πηγών της Ισπανίας, που έχουν σχέση με το Βυζάντιο, τη Νεότερη Ελλάδα και την Κύπρο.
 • Ερευνητές:
  • Encarnación Motos Guirao (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)
  • María José Osorio Pérez (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)
  • Matilde Casas Olea (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)
  • Matilde Morcillo Rosillo (Πανεπιστήμιο Castilla-La Mancha)
  • Mª Isabel Cabrera Ramos (Κ.Β.Ν.Κ.Σ. – Γρανάδα)
  • José Soto Chica (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)
  • Pedro Pablo Moreno Lucas (Καθηγητής του B´ Εκπ. – Μαόν, Mενόρκα)
  • Agustín Fernández Alarcón (Καθηγητής Ιστορίας Β΄ Εκπ. – Γρανάδα)
  • Victoria Jerez Rozúa (Καθηγήτρια Ιστορίας Β΄ Εκπ. – Γρανάδα)
  • Susana Morales Osorio (Κ.Β.Ν.Κ.Σ. – Γρανάδα)
 • Α΄ Φάση:
  • Εντοπισμός και έκδοση των εγγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας: Περίοδος της βασιλείας του ΄Οθωνα. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Matilde Morcillo Rosillo.
  • Εντοπισμός, ψηφιοποίηση και μελέτη των εγγράφων της ελληνικής κοινότητας της Μενόρκα. Υπεύθυνος: Pedro Pablo Moreno Lucas.
 • Μεταπτυχιακές εργασίες :
  • Σε σχέση με το πρόγραμμα έχουν εκπονηθεί έξι εποπτευόμενες ερευνητικές εργασίες.
 • Δημοσιεύματα στο πλαίσιο του προγράμματος:
  • Morcillo Rosillo, Matilde: Documentos del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores Español: el reinado de Otón. Granada, 2003, págs. 368, ISBN: 84-95905-02-7
  • Iskander, Nestor, Relato sobre la toma de Constantinopla. Estudio preliminar, traducción y notas de Matilde Casas Olea (texto bilingüe en español y ruso), Granada, 2003, págs. 124, ISBN: 84-95905-05-1
  • Demetriou, Eroulla & Ruiz Más, José. Travel Literature on Cyprus (1878-1960). Granada, 2004, págs. 256, ISBN: 84-95905-08-6
  • Hassiotis, Ioannis, Tendiendo puentes en el Mediterráneo. Estudios sobre las relaciones hispano-griegas (ss. XV-XIV). Granada, 2008, págs. 402, ISBN:978-84-95905-28-4
  • Morales Osorio, Susana, La mirada de Occidente. Bizancio en la Literatura Medieval Española. Siglos XII-XV. Granada, 2009, 289 págs. ISBN:978-84-95905-29-1

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas