Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητικό πρόγραμμα: Βιβλιοθήκη Σύγχρονων Ελλήνων Συγγραφέων

  • Aντικείμενο του προγράμματος: Φιλολογική εισαγωγή, σχόλια και μετάφραση έργων σύγχρονων ελλήνων συγγραφέων στην ισπανική γλώσσα
  • Διευθυντής: Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

      Tελευταία ενημέρωση:

      © Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas