Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ερευνητικό πρόγραμμα: Βιβλιοθήκη Κλασικών Νεοελλήνων Συγγραφέων

Φορέας χρηματοδότησης: ΄Ιδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών

Aντικείμενο του προγράμματος: Φιλολογική εισαγωγή και μετάφραση στα ισπανικά επιλεγμένων έργων κλασσικών νεοελλήνων συγγραφέων. 

Διευθυντής: Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

Διδακτορικές διατριβές:
Francisco Morcillo Ibáñez: La tradición clásica en Kostas Várnalis (Επόπτης: Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός)
Maila García Amorós: Autobiografía e historia en la obra de Ioanna Tsatsos (Επόπτης: Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός)

Μεταπτυχιακές εργασίες: Σε σχέση με το πρόγραμμα έχουν εκπονηθεί έως σήμερα δεκαεπτά εποπτευόμενες μεταπτυχιακές ερευνητικές εργασίες.

Δημοσιεύματα στο πλαίσιο του προγράμματος:
Εκδοτική σειρά: Βιβλιοθήκη Κλασικών Νεοελλήνων Συγγραφέων

  • VIZIINÓS, Georgios, Moskov-Selim. La historia de un soldado. Introducción, traducción y notas de Manuel Serrano Espinosa, Granada, 2002, págs. 71, ISBN: 84-95905-04-3
  • VÁRNALIS, Kostas, La verdadera apología de Sócrates. Introducción, traducción y notas de Francisco Morcillo, Granada, 2003, págs. 128, ISBN: 84-95905-03-5
  • PALAMÁS, Kostís, Muerte del Palicari. Introducción, traducción y notas de Moschos Morfakidis y Andrés Pociña, Granada, 2004, págs. 88, ISBN: 84-95905-09-4
  • KARKAVITSAS, Andreas, El Mendigo. Introducción, traducción y notas de Mª Salud Baldrich López y Panayota Papadopulu, Granada, 2007, págs. 170, ISBN: 978-84-95905-22-2
  • ΤSATSOS, Ioanna, Mi hermano Yorgos Seferis. Introducción, traducción y notas Maila García Amorós, Granada, 2008, págs. 320, ISBN: 978-84-95905-25-3
  • RITSOS, Yannis, Florilegio de obras poéticas. Selección, traducción y notas de Andrés Pociña, Granada, 2009, págs. 218, ISBN: 978-84-95905-31-4
  • RITSOS, Yannis, Cuarta Dimensión. Traducción de Maila García Amorós, Concepción López Rodríguez, Andrés Pociña, Granada, 2015, págs. 166, ISBN: 978-84-95905-53-6
  • KALVOS, Andreas, Odas. Traducción José Antonio Moreno Jurado, Granada, 2016, págs. 142, ISBN: 978-84-95905-73-4
  • TEOTOKIS, Konstantinos, La honra y el dinero. Introducción, traducción y notas de Panagiota Papadopoulou y Francisco Javier Moral Arévalo, Granada, 2016, págs. 118, ISBN: 978-84-95905-72-7


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas