Αρχείο / Βάση Δεδομένων του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Υλοποίηση του Aρχείου/Bάσης Δεδομένων

Ι.-Εντοπισμός πρωτογενούς ενημερωτικού υλικού (κειμένων και οπτικοακουστικού):

 • Στον ημερήσιο Τύπο
 • Στον περιοδικό Τύπο
 • Σε εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά
 • Σε πρακτικά συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων, και σε συλλογικούς τόμους
 • Σε αρχειακό υλικό (φυλλάδια, περιλήψεις, τετράδια, σημειώσεις, φωτογραφίες, ηχητικές καταγραφές, βιντεοσκοπήσεις, CD, DVD) που φυλάσσεται σε:
  • Δημόσια και ιδιωτικά μουσεία
  • Ιδιωτικές συλλογές
  • Αρχεία Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης
  • Προφορικές μαρτυρίες

ΙΙ.- Καταγραφή και αρχειοθέτηση του συγκεντρωθέντος υλικού


IΙΙ.- Ψηφιοποίηση / ταξινόμηση υλικού σε 21 θεματικές ενότητες:

 1. Καραγκιοζοπαίχτες
 2. Μουσεία και μόνιμες εκθέσεις 
 3. Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς
 4. Συλλέκτες / Συλλογές
 5. Ρεπερτόριο και σενάρια 
 6. Εκδηλώσεις για το Θ.Σ.
 7. Φυλλάδια, εκλαϊκευτικά κείμενα
 8. Ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία
 9. Καταγραφές στον Τύπο
 10. Καταγραφές στο ραδιόφωνο
 11. Καταγραφές στην τηλεόραση
 12. Ηχογραφήσεις, βίντεο, CD, DVD
 13. Το Θ.Σ. στην εκπαίδευση
 14. Εκπαιδευτικά παιχνίδια με θέμα το Θ.Σ.
 15. Το Θ.Σ. και η λογοτεχνία
 16. Το Θ.Σ. και το θέατρο
 17. Το Θ.Σ. και ο κινηματογράφος
 18. Το Θ.Σ. και η μουσική
 19. Το Θ.Σ. και η ζωγραφική
 20. Το Θ.Σ. και η γελοιογραφία
 21. Το Ελληνικό Θ.Σ. στο εξωτερικό


IV.- Διάγραμμα αλληλοδραστικών γνωστικών πεδίων


V.- Πρόγραμμα interface τύπου web και σύστημα αναζήτησης και επεξεργασίας δεδομένων


VI.- Δημιουργία μονογραφικής βιβλιοθήκης και αρχείου από βιβλιογραφικό υλικό, έντυπα, γραφικό υλικό, φιγούρες, κ.λπ., προσβάσιμο στο ερευνητικό κοινό

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas