Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ο πολιτισμός του λόγου. 3500 χρόνια ιστορίας της ελληνικής γλώσσας

Kατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Γρανάδας η έκθεση "Ο πολιτισμός του λόγου. 3500 χρόνια ιστορίας της ελληνικής γλώσσας".


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas