Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ο πολιτισμός του λόγου. 3500 χρόνια ιστορίας της ελληνικής γλώσσας


Υλοποίηση
: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών με τη συνεργασία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας και της Ισπανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών


Χώροι έκθεσης:   * Μαδρίτη, Κτήριο Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία (Μάρτιος 2014)

                            * Δημαρχείο της Άβιλα (Απρίλιος 2014)

                            * Mαδρίτη, Παγκόσμιος Oργανισμός Τουρισμού (Μάιος 2014)

                            * Γρανάδα, Φιλοσοφική Σχολή (Νοέμβριος 2014) 
                            * Γρανάδα, Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας (Φεβρουάριος 2015)
                            * Μπαέθα, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ανδαλουσίας (Aπρίλιος 2015)
                            * Γρανάδα, Nέα Ακρόπολις (Mάιος 2015)
                            * Σεβίλλη, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Σεβίλλης (Μάρτιος 2017)

Η έκθεση «Ο πολιτισμός του λόγου. 3500 χρόνια ιστορίας της ελληνικής γλώσσας» στη σύντομη αναδρομή της στην μακραίωνη ιστορία της ελληνικής γλώσσας, έχει ως στόχο να γνωστοποιήσει στο ευρύ κοινό, μέσω εικόνων και κειμένων, τις ιδιαιτερότητες που καθιστούν αυτή τη γλώσσα μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητας για διάφορους λόγους:

• Για την απαράμιλλη δύναμή της κατά την διάρκεια των αιώνων, αποτέλεσμα της μακροβιότητάς της, του πλούτου της και της ωραιότητάς της.

• Για την συμβολή του αλφαβήτου της, ενός από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας, το οποίο κατέστησε δυνατή την ανάπτυξη και τη διάδοση της γραπτής λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας, των επιστημών κ.λπ., και είναι η «μητέρα» άλλων αλφαβήτων που ή έχουν εξαφανιστεί ή έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα: του ετρουσκικού, του λατινικού, του κυριλλικού...

• Για την δημιουργία των μεγάλων λογοτεχνικών ειδών που επιβιώνουν μέχρι τις ημέρες μας και συνεχίζουν να εμπνέουν τον πολιτισμένο κόσμο: την λυρική ποίηση, το δράμα, τη βουκολική ποίηση, τη ρητορική, το μυθιστόρημα, την ιστορία...

• Γιατί αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την εξέλιξη της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, της οποίας έννοιες και όρους χρησιμοποιούμε και σήμερα.

• Γιατί είναι η γλώσσα της δημοκρατίας και των θεσμών της.

• Γιατί είναι το όχημα όλων των επιστημονικών κλάδων (μαθηματικά, αστρονομία, γεωγραφία, φυσική, ιατρική ...) και η βάση της ορολογίας τους.

• Γιατί είναι η γλώσσα της φιλολογίας και του λεξιλογίου της.

• Είναι το όχημα για την εξάπλωση και τη διεθνοποίηση της χριστιανικής θρησκείας, και πηγή έμπνευσης της χριστιανικής ορολογίας και της έκφρασης των πλέον πνευματικών και υψηλών εννοιών της.

• Είναι η βάση της Αναγέννησης και της Δυτικής σκέψης.

• Είναι ανεξάντλητη πηγή του λεξιλογίου των δυτικών γλωσσών σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού τους: τη λογοτεχνία, την επιστήμη, τη φιλοσοφία, τη θρησκεία ...

Γι' αυτούς και πολύ περισσότερους λόγους, η ελληνική γλώσσα εξακολουθεί να χαίρει γενικής αναγνώρισης και είναι, για περισσότερο από πέντε αιώνες, ο πυλώνας της Δυτικής εκπαίδευσης και των ανθρωπιστικών επιστημών. Η δύναμή της έχει αποδειχθεί τόσο ισχυρή, που σχεδόν πάντα αναζητείται στη βάση διαφορετικών πολιτισμικών αναγεννήσεων, οι οποίες διαφώτισαν και άλλαξαν τη ζωή της ανθρωπότητας. Παρά τις προσπάθειες, λοιπόν, εκείνων που από θρησκευτικές ή υλιστικές προσεγγίσεις αμφισβήτησαν τη χρησιμότητά της, τα στερεά θεμέλια της κληρονομιάς της ποτέ δεν έπαψαν να είναι το μέσον και η έμπνευση για την αναγέννηση ή τη δημιουργία νέων καταστάσεων.

Στην ιδέα αυτή ανταποκρίνεται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έκθεσης, που έχει ως στόχο να προσφέρει μια σύντομη διαχρονική θεώρηση του εκπληκτικού πλούτου και της συμβολής της ελληνικής γλώσσας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μία από σημαντικότερες κληρονομιές της ανθρωπότητας.


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas