Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Mundo en Armonía

To ΄Ιδρυμα “Mundo en Armonía” συνεργάζεται επί δεκαετίας με το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών σε διάφορους τομείς, με κυριώτερο αυτόν της διδασκαλίας και έρευνας.

 

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, προκήρυξε μεταπτυχιακές και μετα-διδακτορικές υποτροφίες και συμβάσεις έρευνας και διδασκαλίας, που έδωσαν την ευκαιρία σε ερευνητές του Κ.Β.Ν.Κ.Σ. να πραγματοποιήσουν τις διδακτορικές τους διατριβές, να έχουν διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και να υλοποιήσουν σημαντικά ερευνητικά προγράμματα.

 

Δραστηριοποιήθηκε επίσης σε σημαντικές πολιτιστικές δραστηριότητες:

- Στον χώρο της μουσικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, το Κ.Β.Ν.Κ.Σ. και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Γρανάδας.

 

- Στην υλοποίηση σημαντικών εκθέσεων όπως - To θέατρο σκιών στην Ελλάδα

     (www.centrodeestudiosbnch.com/gr/pagina/749)

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas