Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

To θέατρο σκιών στην Ελλάδα

Έναρξη: Δεκέμβριος 2015


Λήξη: Ιούνιος 2016


Οργάνωση:

  • Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας
  • Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών


Τόπος: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών


Tελευταία ενημέρωση: 15–10–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas