Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Διεθνές Συμπόσιο / ΙΖ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελλάδα «Γράφοντας την Ιστορία στο Βυζάντιο»


Γρανάδα, 16-17 Νοεμβρίου 2023

Oργάνωση

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών 

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

Ερευνητική Ομάδα “Σπουδές μεσαιωνικού και νεότερου ελληνικού πολιτισμού”Συνδιοργάνωση:

Τομέας Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Γρανάδας

Τμήμα Μεσαιωνικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Γρανάδας
Χώρος: Πανεπιστήμιο Γρανάδας - Φιλοσοφική Σχολή, Aίθουσα “Federico García Lorca”Πρόγραμμα Συμποσίου


Περιλήψεις ανακοινώσεων


Eγγραφή
Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas