Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Έκθεση: Ο πολιτισμός του λόγου. 3.500 χρόνια ιστορίας της ελληνικής γλώσσας

Στο πλαίσιο του Έτους της Ελληνικής Γλώσσας στη Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Γρανάδας, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η έκθεση "Ο πολιτισμός του λόγου. 3.500 χρόνια ιστορίας της ελληνικής γλώσσας".

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas