Αρχείο / Βάση Δεδομένων του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Εισαγωγικό σημείωμα

O ημερήσιος και ο περιοδικός Τύπος αποτελούν μία από τις κυριότερες πηγές πληροφοριών για την ιστορία του ελληνικού Θ.Σ. Ιδιαίτερα σημαντικός μπορεί να θεωρηθεί ο Τύπος των επαρχιακών πόλεων, όπου οι παραστάσεις των τοπικών καραγκιοζοπαικτών, και κυρίως όσων έρχονται από την πρωτεύουσα, αποτελούν ένα πολιτιστικό γεγονός, έστω και ήσσονος σημασίας, που αξίζει να δημοσιοποιηθεί. Για τους ίδιους λόγους, είδηση επίσης είναι οι διάφορες εκδηλώσεις που περιέχουν παραστάσεις θεάτρου σκιών, για τις οποίες δημοσιεύονται ενημερωτικά άρθρα, χρονικά, συνεντεύξεις, κ.λπ.

 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η έρευνα στον χώρο αυτό διευκολύνεται σημαντικά από τα ψηφιοποιημένα αρχεία, που δημιουργούν διάφοροι δημόσιοι κυρίως φορείς και οργανισμοί, όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, η Βιβλιοθήκη της Βουλής, το ΕΚΕΒΙ, κ.ά. Ο τεράστιος όμως αριθμός εφημερίδων και περιοδικών, η εφήμερη ύπαρξη πολλών από αυτά και ο, συχνά, περιθωριακός τους χαρακτήρας αποτελούν αναμφίβολα σημαντική τροχοπέδη για την σύντομη ολοκλήρωση των εργασιών της ψηφιοποίησης, γεγονός που δυσχεραίνει και την έρευνα.

 

Στον χώρο του θεάτρου σκιών, παρατηρείται επίσης η δραστηριοποίηση ερευνητικών ομάδων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση των σχετικών πηγών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ερευνητικό πρόγραμμα «Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου» που, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Θεόδωρου Χατζηπανταζή, υλοποιείται από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει την αποδελτίωση, καταγραφή και αρχειοθέτηση του έντυπου υλικού, και τη δημιουργία βάσης δεδομένων των μαρτυριών του ελληνικού και ξενόγλωσσου Τύπου του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, συμπεριελήφθη και το θέατρο σκιών. Με το ίδιο πνεύμα, στο πλαίσιο του προγράμματος Κ. Καραθεοδωρή του Πανεπιστημίου Πατρών, υλοποιείται το επιστημονικό έργο «Δραματολόγιο του θεάτρου σκιών στην Πάτρα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου» υπό τη διεύθυνση της επίκουρης καθηγήτριας, Ιωάννας Παπαγεωργίου. Το έργο «στοχεύει στη συγκέντρωση και ηλεκτρονική επεξεργασία των μαρτυριών που αφορούν στις παραστάσεις και στο δραματολόγιο των καραγκιοζοπαιχτών που είχαν κέντρο των εξορμήσεών τους την Πάτρα κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ψηφιοποίηση του έντυπου υλικού ιδιωτικών αρχείων, όπως αυτό του καραγκιοζοπαίκτη και μελετητή του θεάτρου σκιών, ΄Αθω Δανέλλη.

 

Στόχος του προγράμματος «Αρχείο/βάση δεδομένων του ελληνικού θεάτρου σκιών» είναι η σταδιακή συμπλήρωση του έργου και η συνεργασία με τα πανεπιστημιακά προγράμματα και τμήματα, τους ιδιωτικούς φορείς και τους ιδιώτες, που έχουν προχωρήσει στο θέμα της ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού ή επιθυμούν να συνεισφέρουν στον τομέα αυτό. 

Tελευταία ενημέρωση: 19–09–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas