Αρχείο / Βάση Δεδομένων του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Aρχείο STAR TV Λαμίας

Ένας έλληνας χωρίς παπούτσια Νο 1

Η ιστορία το θεάτρου σκιών με τον Μιχάλη Χατζάκη

http://webtv.lamiastar.gr/index.php?view=videos&video_id=1352021985

 

Ένας έλληνας χωρίς παπούτσια Νο 2

Η ιστορία το θεάτρου σκιών με τον Μιχάλη Χατζάκη

http://webtv.lamiastar.gr/index.php?view=videos&video_id=1352060782

 

Ένας έλληνας χωρίς παπούτσια Νο 3

Η ιστορία το θεάτρου σκιών με τον Μιχάλη Χατζάκη

http://webtv.lamiastar.gr/index.php?view=videos&video_id=1352060863

 

Ένας έλληνας χωρίς παπούτσια Νο 4

Η ιστορία το θεάτρου σκιών με τον Μιχάλη Χατζάκη

http://webtv.lamiastar.gr/index.php?view=videos&video_id=1353998005

 

Ένας έλληνας χωρίς παπούτσια Νο 5

Η ιστορία το θεάτρου σκιών με τον Μιχάλη Χατζάκη

http://webtv.lamiastar.gr/index.php?view=videos&video_id=1362917716

 

Ένας έλληνας χωρίς παπούτσια Νο 6

Η ιστορία το θεάτρου σκιών με τον Μιχάλη Χατζάκη

http://webtv.lamiastar.gr/index.php?view=videos&video_id=1362917788

 

Ένας έλληνας χωρίς παπούτσια Νο 7

Η ιστορία το θεάτρου σκιών με τον Μιχάλη Χατζάκη

http://webtv.lamiastar.gr/index.php?view=videos&video_id=1362917867

Tελευταία ενημέρωση: 19–09–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas