Αρχείο / Βάση Δεδομένων του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Εισαγωγικό σημείωμα

Ένα από τα θέματα που, ελάχιστα, έχει μελετηθεί, όσον αφορά στην σχέση του θεάτρου σκιών με άλλες εκφάνσεις της νεοελληνικής κουλτούρας, είναι αυτό της λογοτεχνίας. Γνωστοί διανοούμενοι, όπως ο Φώτος Πολίτης ή ο Ιάκωβος Καμπανέλης εμπνεύστηκαν από το ταπεινό είδος του Καραγκιόζη, ενώ υπάρχουν εικασίες ότι απετέλεσε πηγή έμπνευσης για το έργο "Βαβυλωνία" του Δημητρίου Βυζάντιου (1836). Ωστόσο, ανεξερεύνητο παραμένει το πεδίο των πρώτων σατιρικών έργων, αλλά και σχεδόν όλο το φάσμα της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ού και 21ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής λογοτεχνίας και των διαλόγων του θεάτρου σκιών που χρησιμοποιήθηκαν στην πολιτική σάτιρα και οι οποίοι για αρκετά χρόνια απαντούσαν σε εφημερίδες και μονογραφικές εκδόσεις.

Στο μακροπρόθεσμο έργο της έρευνας το συγκεκριμένο θέμα, ίσως προσφέρει τις περισσότερες εκπλήξεις για τις σχέσεις του Θ. Σ. με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις κουλτούρας του ελληνικού κόσμου. Kατά συνέπεια, στους στόχους του προγράμματος «Αρχείο/Βάση δεδομένων του ελληνικού θεάτρου σκιών», συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία σώματος έργων εμπνευσμένων από το Θ. Σ. και η προώθηση της μελέτης του από διάφορους ερευνητές, μέσω της ψηφιακής του εκδόσεως.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas