Αρχείο / Βάση Δεδομένων του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Εισαγωγικό σημείωμα

Λίγοι είναι οι φορείς που ασχολούνται συστηματικά με την έρευνα ή τη διάδοση και προβολή του Θεάτρου Σκιών στην Ελλάδα· κανένα από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπου η έρευνα διεξάγεται ατομικά, και ελάχιστοι πολιτιστικοί φορείς, όπως:

 

α) Σύλλογοι:

   - Το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών (που εκδίδει και μηνιάτικο ηλεκτρονικό περιοδικό)

   - Το Πανευρωπαϊκό Σωματείο Θεάτρου Σκιών

   - Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Ο Μίμαρος"

 

β) Το Ε.Λ.Ι.Α., το οποίο ανήγγειλε την ίδρυση του Κέντρου ΄Ερευνας Ελληνικού Θεάτρου Σκιών.

 

γ) Περιοδικά, τα οποία κατά διαστήματα αφιερώνουν κάποιον τόμο στο συγκεκριμένο θέμα.

Tελευταία ενημέρωση: 19–09–2019
© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas