Αρχείο / Βάση Δεδομένων του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Ophelias Schattentheater


Έγγραφο 20 σελίδων που παρουσιάζει τη διασκευή του έργου Ofelia του MichaelEnde στο Θέατρο Σκιών. Το καλλιτεχνικό αυτό είδος πέρασε από την Τουρκία στην Ελλάδα και τονίζει τον σατιρικό χαρακτήρα του ελληνοτουρκικού μοντέλου. Είναι αξιοσημείωτο το ότι γίνεται αναφορά στους ολλανδούς αλιείς, ως οι εισηγητές του Θεάτρου Σκιών στην Ευρώπη διά μέσου της Ελλάδας.   


http://www.adk-ulm.de/downloads/ophelia.pdf


«Οι Ολλανδοί αλιείς το εισάγουν από την Ελλάδα στην Ολλανδία, τη Γαλλία και τη Γερμανία».

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas