Αρχείο / Βάση Δεδομένων του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Internationales Schattentheater Zemtrum. Geschichte, Bühnen, Literatur, Festival

http://www.schattentheater.de/files/deutsch/schatten/schatten.php


“Das älteste schriftliche Zeugnis über das Schattenspiel in Europa aus dem Jahre 1674 stammt von Italien”

Διεθνές ίδρυμα της Γερμανίας, που έχει ως στόχο την προώθηση και διάδοση του Θεάτρου Σκιών στην Ευρώπη. Επικεντρώνεται στην έρευνα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αρχείου δεδομένων και ενός Μουσείου Ευρωπαϊκού Θεάτρου Σκιών. Διοργανώνει ετησίως διεθνές φεστιβάλ για το Θέατρο Σκιών.


Ficha de las entidades - ISZ.pdf

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas