Αρχείο / Βάση Δεδομένων του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Στόχοι

Τελικός σκοπός και στόχος:

α) Διευκόλυνση και προώθηση της έρευνας και μελέτης του Θ.Σ. σε όλα τα φάσματα της ιστορίας του και σε όλες τις πτυχές του.

β) Διάδοση, προβολή και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την ιστορία του, το κοινωνικό πλαίσιο και τους προβληματισμούς, την οργάνωση, την δραματουργία, την τεχνική, την αισθητική, τη σχέση του με τις καλές τέχνες, την εκπαίδευση, κ.λπ.

γ) Επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση για την αναγνώριση του ελληνικού Θ.Σ. από την UNESCO ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas