Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Μουσικό συγκρότημα "Μούσα". Παραδοσιακή κυπριακή μουσική

Xρόνος διεξαγωγής: 29 Νοεμβρίου 2010
Διοργάνωση: Κ.B.N.Κ.Σ., Πανεπιστήμιο Γρανάδας, Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού, Φιλοσοφική Σχολή,
Αυτόνομη Κυβέρνηση Ανδαλουσίας.
Τόπος: Αμφιθέατρο Φιλοσοφικής Σχολής.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas