Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Βυζαντινή μουσική από τη χορωδία “Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός” της Αρχιεπισκοπής Κύπρου

Χρόνος διεξαγωγής: 23 Ιουνίου 2012

Oργάνωση: Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού Γρανάδας

Συνδιοργάνωση: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Τόπος: Καθεδρικός Ναός Γρανάδας

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas