Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

"Η θρησκευτικότητα στην Κύπρο". Αγιογραφία και ζωγραφική

Εγκαίνια: 22 Ιουνίου 2012

Λήξη: 13 Ιουλίου 2012

Οργάνωση: Aρχιεπισκοπή Γρανάδας, Αρχιεπισκοπή Κύπρου, Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, Πολιτιστικό Κέντρο “Νέα Αρχή” Αρχιεπισκοπής Γρανάδας, Εργαστήριο Συντήρησης Aρχαίων Eικόνων και Χειρογράφων Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Τόπος: Αίθουσα εκθέσεων Aρχιεπισκοπής Γρανάδας 

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas