Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Συμφωνική ορχήστρα Γρανάδας και σόλο βιολί

Χρόνος διεξαγωγής: 15 Ιουνίου 2012

Oργάνωση: Orquestra Ciudad de Granada

Συνδιοργάνωση: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Τόπος: Ωδείο Manuel de Falla

Για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού ιδρύματος “Mundo en Armonía”.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas