Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Συμφωνική ορχήστρα Γρανάδας και νέοι έλληνες μουσικοί

Χρόνος διεξαγωγής: 17 Φεβρουαρίου 2011

Συνδιοργάνωση: Ωδείο Manuel de Falla και Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Τόπος: Ωδείο Manuel de Falla

Για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού ιδρύματος “Mundo en Armonía”.

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas