Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ελληνικά, κυπριακά και σεφαρδίτικα τραγούδια


4 Απριλίου 2019


Χώρος: Αίθριο της Σχολής Μετάφρασης και Διερμηνείας


Ερμηνευτές:
Βιβιάννα Γιαννάκη (σοπράνο)
Mariano Gil (κιθαρίστας)

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas