Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Koινά στοιχεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. H αρχιτεκτονική του λευκού.

Xρόνος διεξαγωγής: 30 Μαρτίου - 30 Απριλίου 2011

Περιεχόμενο: Έκθεση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με φωτογραφίες, αρχειακό υλικό και κείμενα.

Συνδιοργάνωση: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών και Ευρωαραβικό ΄Ιδρυμα Γρανάδας

Τόπος: Ευρωαραβικό ΄Ιδρυμα της Γρανάδας

 

Χρόνος διεξαγωγής: 05 Μαΐου - 05 Ιουνίου 2011

Περιεχόμενο: Έκθεση εκπαιδευτικού χαρακτήρα με φωτογραφίες, αρχειακό υλικό και κείμενα.

Συνδιοργάνωση: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών και Ευρωαραβικό ΄Ιδρυμα Γρανάδας

Τόπος: Δημαρχείο AlpujarrasTελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas