Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Γρανάδα:

 • Επίπεδα: 4
 • Διδακτικές ώρες: 40 σε κάθε εξάμηνο
 • Eξάμηνα: χειμερινό και εαρινό κάθε ακαδημαϊκού έτους από το 2000-2001 έως σήμερα
 • Τόπος διεξαγωγής: Κ.Β.Ν.Κ.Σ.

 

* Με το τέλος των μαθημάτων πραγματοποιούνται εξετάσεις και χορηγούνται πιστοποιητικά επάρκειας για κάθε επίπεδο.

 

 

Άλλες πόλεις:

·          

  • 10-25 Μαρτίου 2001
  • Για καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Τόπος διεξαγωγής: Huelva.
  • Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ. και Κέντρο Επιμόρφωσης Καθηγητών της Επαρχίας της Huelva.
  • Διδακτικές ώρες: 40

·          

  • 1 - 25 Φεβρουαρίου 2003
  • Για καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Τόπος Διεξαγωγής: Úbeda
  • Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ. και Κέντρο Επιμόρφωσης Καθηγητών της Επαρχίας της Jaén
  • Διδακτικές ώρες: 50

Ελλάδα:

·          

  • 18 - 30 Σεπτεμβρίου 1995
  • Για φοιτητές Κλασικής Φιλολογίας και Μετάφρασης και Διερμηνείας και καθηγητές αρχαίων ελληνικών
  • Τόπος διεξαγωγής: Δράμα
  • Διοργάνωση: Πανεπιστήμια Γρανάδας και Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος LΙNGUAI.
  • Συνεργασία: Δήμος Δράμας
  • Διδακτικές ώρες: 80

·          

  • 19 - 31 Αυγούστου 1996
  • Για φοιτητές κλασικής φιλολογίας και μετάφρασης και διερμηνείας και καθηγητές αρχαίων ελληνικών
  • Τόπος διεξαγωγής: Δράμα
  • Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Γρανάδας (Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών), Δήμος Δράμας.
  • Συνεργασία: Νομαρχία Δράμας
  • Διδακτικές ώρες: 55

·          

  • 16 - 29 Σεπτεμβρίου 1996
  • Για φοιτητές κλασικής φιλολογίας και μετάφρασης και διερμηνείας και καθηγητές αρχαίων ελληνικών
  • Τόπος διεξαγωγής: Ρόδος
  • Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Γρανάδας (Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών) και Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Μελετών της Ρόδου.
  • Συνεργασία: Νομαρχία Δωδεκανήσου
  • Διδακτικές ώρες: 55

·          

  • 15 - 28 Σεπτεμβρίου 1997
  • Για φοιτητές κλασικής φιλολογίας και μετάφρασης και διερμηνείας και καθηγητές αρχαίων ελληνικών
  • Τόπος διεξαγωγής: Ρόδος
  • Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών) και το Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Μελετών της Ρόδου.
  • Συνεργασία: Νομαρχία Δωδεκανήσου
  • Διδακτικές ώρες: 55

·          

  • 14 - 27 Σεπτεμβρίου 1998
  • Για φοιτητές κλασικής φιλολογίας και μετάφρασης και διερμηνείας και καθηγητές αρχαίων ελληνικών
  • Τόπος διεξαγωγής: Ρόδος
  • Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών) και το Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Μελετών της Ρόδου.
  • Συνεργασία: Νομαρχία Δωδεκανήσου
  • Διδακτικές ώρες: 55

·          

  • 15-30 Ιουλίου 2001
  • Για ισπανούς μαθητές Λυκείου
  • Τόπος διεξαγωγής: Καβάλα (Ελλάδα)
  • Υπό την αιγίδα της Νομαρχίας Καβάλας
  • Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ. και Εταιρεία για την Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας.
  • Διδακτικές ώρες: 40

·          

  • 22 Ιουλίου -4 Αυγούστου 2002
  • Για φοιτητές κλασικής φιλολογίας και μετάφρασης και διερμηνείας και καθηγητές αρχαίων ελληνικών
  • Τόπος διεξαγωγής: Κομοτηνή
  • Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Διοργάνωση: Κ.Β.Ν.Κ.Σ.
  • Συνεργασία: Δήμος Κομοτηνής, Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θράκης
  • Διδακτικές ώρες: 55

·          

  • 21 Ιουλίου - 3 Αυγούστου 2003
  • Για φοιτητές κλασικής φιλολογίας και μετάφρασης και διερμηνείας και καθηγητές αρχαίων ελληνικών
  • Τόπος διεξαγωγής: Κομοτηνή
  • Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Διοργάνωση: Κ.Β.Ν.Κ.Σ.
  • Συνεργασία: Δήμος Κομοτηνής, Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θράκης
  • Διδακτικές ώρες: 55

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas