Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Κοινωφελές ΄Ιδρυμα «Αλ. Ωνάσης»

Από το 2004, το Κοινωφελές ΄Ιδρυμα «Αλ. Ωνάσης», στηρίζει τις προσπάθειες του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών 

για την ενίσχυση των βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Γρανάδας.

Η προσφορά του καλύπτει πολλαπλές δραστηριότητες και δράσεις του Κ.Β.Ν.Κ.Σ. στους χώρους της έρευνας, της διδασκαλίας και του πολιτισμού:


α) Διδασκαλία: καθιστώντας δυνατή την παρουσία λεκτόρων νέας ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας 


β) Bιβλιοθήκη: Εξοπλισμός υποδομής και βιβλιογραφικός εμπλουτισμός

 

γ) Εκδόσεις: δημοσίευση καταλόγων και βιβλίων


δ) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού


ε) Πολιτισμός: σημαντικές εκθέσεις, όπως η «Ταξιδεύοντας στο ΄Αγιον ΄Ορος (2004)

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas