Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ελληνική μουσική: συγκρότημα “K. Π. Kαβάφης” Σύρου

Χρόνος διεξαγωγής: 13 Μαΐου 2012

Oργάνωση: Δήμος Γρανάδας, Συμφωνική Ορχήστρα Γρανάδας

ΣυνδιοργάνωσηΚέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Τόπος: Auditorio de Música “Manuel de Falla”


Auditorio M. de Falla.pdf


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas