Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Υπό το Χριστόγραμμα. Η προέλευση του χριστιανισμού στον κόσμο των κόμικς

Εγκαίνια: 20 Ιανουαρίου 2017

Λήξη: 28 Απριλίου 2017

Οργάνωση: Aρχιεπισκοπή Γρανάδας, Πολιτιστικό Κέντρο Νέα Αρχή Αρχιεπισκοπής Γρανάδας, Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, In lumine Sapientes Universitas Almeriensis, Αρχαίες Πόλεις Τουρισμός και Βιωσιμότητα

Τόπος: Αίθουσα εκθέσεων Aρχιεπισκοπής Γρανάδας


  

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas