Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ελληνικός κινηματογράφος: Μιχάλης Κακογιάννης

1. Ταινία: Ηλέκτρα

Ημερομηνία: 24 Νοεμβρίου 2016

Ώρα: 18.00

Χώρος: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Γρανάδας, Αίθουσα τελετών


2. Ταινία: Τρωάδες

Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2016

Ώρα: 18.00

Χώρος: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Γρανάδας, Αίθουσα τελετών

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas