Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ημέρες ελληνικού κινηματογράφου

Από το 2000 το Κ.Β.Ν.Κ.Σ. διοργανώνει ετησίως ημέρες ελληνικού κινηματογράφου. Τόπος: Κ.Β.Ν.Κ.Σ.

  • 2012: Ημέρες ελληνικού κινηματογράφου: “Una ventana abierta a Grecia, 2012”

16 Απριλίου  - 11 Μαΐου 2012 

Θέμα: Η ελληνική κωμωδία της δεκαετίας του ’60

Χώρος προβολής: α) Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Γρανάδας, β) Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

 

  • 2013: Ημέρες ελληνικού κινηματογράφου: “Una ventana abierta a Grecia, 2013”

6 Μαΐου  - 10 Μαΐου 2013 

Θέμα: Παντελής Βούλγαρης

Χώρος προβολής: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών.

 

  • 2014: Ημέρες ελληνικού κινηματογράφου: “Una ventana abierta a Grecia, 2014”

5 Μαΐου  - 9 Μαΐου 2014

Θέμα: Το θέατρο σκιών στον κινηματογράφο

Χώρος προβολής: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

 

  • 2014: Ελληνικός κινηματογράφος. Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014

Συνδιοργάνωση: Alianza Francesa και Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών 

27 de noviembre, 19:30h - Palacio de los Condes de Gabia: Πολίτικη κουζίνα

5 de diciembre, 19:30h - Alianza Francesa: Ρεμπέτικο

12 de diciembre, 19:30h- Alianza Francesa: América América

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas