Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Έκθεση βιβλίου: Η ελληνική μυθολογία στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Εγκαίνια: 24 Νοεμβρίου 2016

Λήξη: Δεκέμβριος 2016

Οργάνωση:

  • Πανεπιστήμιο Γρανάδας
  • Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας

Χώρος: Προθάλαμος της Αίθουσας τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas