Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Θεματικά ελληνο-ισπανικά και ισπανο-ελληνικά λεξικά

Φορέας χρηματοδότησης:

Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας

Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών

 

Διευθυντής:

Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

 

Ερευνητές:

 

Σύμβουλος λεξικογραφίας - Συντονισμός:

Παναγιώτα Παπαδοπούλου (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

 

Σύνταξη λημμάτων:

Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

José M. Egea Sánchez (Universidad del País Vasco)

Παναγιώτα Παπαδοπούλου (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

Παναγιώτης Μάρκος Τσιφρίκας (Bιολόγος)

Eλένη Άννα Βαφειάδου (Υποψήφια διδάκτωρ - Πανεπιστήμιο Γρανάδας)

Σωτήριος Σοφός (Ιατρός)

Pedro Jesús Molina Muñoz (Κέντρο γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου)

 

Διδακτορικές διατριβές:

  • Παναγιώτα Παπαδοπούλου: H σημασιολογική εξέλιξη των ονομασιών του Ιερού Βήματος στο ιστορικό λεξικό της ελληνικής λατρείας. Επόπτες: Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός και Encarnación Motos Guirao.
  • Pedro Jesús Molina Muñoz: Rituales dramático- festivos en la Grecia moderna. Estudio terminológico de los ritos del ciclo festivo de la Navidad (Dodecamerón), del carnaval y de primavera: origen, evolución y desarrollo. Επόπτης: Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός


Εκδόσεις:

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε η εκδοτική σειρά DiccionariosGranada / Λεξικά Γρανάδας και εκδόθηκαν τα παράτω θεματικά λεξικά:

 

Υπό έκδοση:

- Papadopoulou Panagiota - Sofós Sotirios,  Ελληνο-ισπανικó λεξικό ιατρικών όρων / Diccionario griego-español de términos médicos

 

Σε φάση προετοιμασίας:

- Molina Muñoz, Pedro Jesús, Ελληνο-ισπανικó λεξικό θεατρικών όρων / Diccionario griego-español de términos de teatro

- Morfakidis, Moschos, Ελληνο-ισπανικó λεξικό νομικών και οικονομικών όρων / Diccionario griego-español de términos jurídicos y económicos

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas