Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Μόσχος Μορφακίδης Φυλακτός

 


Σπουδές:

o    1978: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γρανάδας.

o    1978-1980: Μεταπτυχιακές τoυ σπoυδές στo ίδιo Παvεπιστήμιo (Μεταπτυχιακός Υπότρoφoς

   τoυ Υπoυργείoυ Εξωτερικώv της Ισπανίας).

o    1986: Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας.

 

 

Έρευνα σε ξένα κέντρα:

 

o    1985: Επισκέπτης ερευνητής στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος

             Ερευνών (Αθήνα).

o    1990: Επισκέπτης ερευνητής στο Exeter College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

 

 

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία (Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Γρανάδας):

 

o    1980: Βοηθός Καθηγητή Πρακτικών Μαθημάτων

o    1983: Υπεύθυνος Μαθήματος

o    1985: Συνεργάτης καθηγητής

o    1987: ΄Εκτακτος Καθηγητής Β΄

o    1990: Τακτικός Καθηγητής Β΄

o    2009: Κρατική Πιστοποίηση για τη βαθμίδα του Καθηγητή (Catedrático)

o    2010: Καθηγητής (Catedrático)

 

 

Διδασκαλία:

 

Παρέδωσε ή παραδίδει στο Πανεπιστήμιο Γρανάδας τα μαθήματα:

o    Βυζαντινός πολιτισμός (Φιλοσοφική Σχολή)

o    Ελληνική λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 6ος αι. μ.Χ.) (Φιλοσοφική Σχολή)

o    Αρχαία ελληνικά κείμενα Ι (Φιλοσοφική Σχολή)

o    Αρχαία ελληνικά κείμενα ΙΙ (Φιλοσοφική Σχολή)

o    Αρχαία ελληνικά κείμενα ΙΙΙ (Φιλοσοφική Σχολή)

o    Νεοελληνικός πολιτισμός (Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας)

o    Μετάφραση ελληνικά-ισπανικά Ι (Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας)

o    Μετάφραση ελληνικά-ισπανικά ΙΙ (Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας)

o    Μετάφραση ελληνικά-ισπανικά νομικών και κοινωνικών κειμένων (Σχολή Μετάφρασης και Διερμηνείας)

 

Παρέδωσε μαθήματα στα Πανεπιστήμια:

 

o    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1998)

o    Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2001, 2002, 2003)

o    Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2007, 2008)

o    Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2008)

 

 

 

Εργογραφία

 

Βιβλία:

 

o    La historiografía bizantina sobre la presencia catalana en Grecia, Granada 1985 (microfilm)

 

o    Poesía Grega do século XX, Santiago de Compostela, 1994 (συνεργασία με τoν A. Pociña)

 

o    Bibliografía bizantina y neogriega en lenguas ibéricas, Granada, 1996 (σε συνεργασία με την E. Motos Guirao)

 

o    Bibliografía de Estudios Neogriegos en Español y en otras lenguas ibéricas, Granada, 1998.

 

o    Karaguiosis. El teatro de sombras griego, Granada, 2000

 

o    M. Morfakidis Filactós y M. Casas Olea, Fuentes bizantinas sobre los eslavos, Granada, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 2009

 

o    Argamonte y Cortijo, Francisco, ΗΕλλάδα έναντι του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, Εισαγωγή, έκδοση κειμένου, σχόλια  Μόσχος Μορφακίδης και Matilde Morcillo., Granada, 2010

 

o    Constantinopla, Barcelona, National Geographic, 2018 (σε συνεργασία με την E. Motos)

 

o   Cervantes Saavedra, Miguel. Ο γενναιόδωρος ερωτευμένος. Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια Μόσχος Μορφακίδης-Φυλακτός, Granada, 2017 (επανέκδοση Αθήνα, 2018)

 

 

Επιστημονική επιμέλεια εκδόσεων:

 

o    La religión en el mundo griego, Granada, 1995  (σε συνεργασία με την M. Alganza Roldán).

 

o   Estudios Neogriegos en España e Iberoamérica. I. Los estudios Neogriegos, didáctica, lengua y traducción. II. Historia, literatura y traducción, Granada, 1997.

 

o   Φιλόπατρις. Tomo en honor a Alexis-Eudald Solá, Granada, 2004.

 

o   Κωνσταντινούπολη. 550 χρόνιααπότηνάλωση / Constantinopla. 550 años desde su caída, Granada, 2006, 3 τόμοι.

 

o   Polyptychon / Πολύπτυχον. Tomo en honor a Ioannis Hassiotis, Granada, 2008.

 

o   Κωνσταντίνος Τσάτσος. Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός, Αθήνα, 2010.

 

o   Ελληνικό θέατρο σκιών - Άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Προς τιμήν του W. Puchner, Granada, 2016.

 

Κείμενα σε καταλόγους εκθέσεων:

o    Monte Athos, Granada, 2004, Universidad de Granada, 40 σελ.

o   Crónicas del espacio sagrado. Viaje al Monte Athos, Granada, Universidad de Granada, Δήμοςτης Adra, 2006, σσ. 1-46

 

Δημοσίευσε περισσότερα από 100 επιστημονικά άρθρα σχετικά με:

 

o    Την καταλανική παρουσία στην Ελλάδα.

o    Τη βυζαντινή λογοτεχνία

o    Τη νεοελληνική λογοτεχνία

o    Περιηγητισμό στον ελληνικό χώρο

o    Μεταφράσεις βυζαντινής και νεοελληνικής λογοτεχνίας στα ισπανικά και ισπανικής λογοτεχνίας στα ελληνικά.

 

΄Αρθρα και κεφάλαια βιβλίων:

 

o    “Η ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην ισπανόφωνη ταξιδιωτική λογοτεχνία του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα”, enUlrich Moennig (επιμ.),  Ως ΑΘΥΡΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΣ, Berlin, 2017, σσ. 289-312.

o    “La mitología en la novela bizantina del siglo XII: el caso de Dosicles y Rodante”, en M. Alganza Roldán y P. Papadopoulou (eds.), La mitología griega en la tradición literaria: de la Antigüedad a la Grecia contemporánea, Granada, 2017, σσ. 236-254.

o    “Ο χαρακτήρας και ο τρόπος ζωής των Ελλήνων στα ισπανικά ταξιδιωτικά κείμενα του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα”, ΚΑΦΕΔΡΑ (2016), σσ. 133-140

o    “Η Κύπρος ως λογοτεχνικό μοτίβο στη διηγηματογραφία του Θερβάντες: Elamanteliberal”, en Μιχάλης Πιερής, Δια ανθύμησιν καιρού και τόπου. Λογοτεχνικές αποτυπώσεις του κόσμου της Κύπρου, Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2015, σσ. 275 -290

o    “Literatura y nacionalismo en España: el caso de los almogávares”, Πρακτικάτου 1ουΔιεθνούςΣυνεδρίουγιατηνΛατινικήΑμερική, Αθήνα, Ε.Κ.Π.Α., 2014, σσ. 283-296

o    “Το ελληνικό θέατρο σκιών στις σκηνικές τέχνες: το Καταραμένο φίδι”, en Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Homenaje a la profesora Penélope Stavrianopulu, Berlin, Logos Verlag Berluin, 2013, σσ. 431-446

o    "Η ελληνική φιλολογία στην Ισπανία του ΙΘ΄ αι. και η βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία στο εγχειρίδιο του SalvadorConstanzo¨, EstudiosNeogriegos, 14 (2011-2012), σσ. 63-84

o    “La imagen de Constantinopla en los textos de viajeros y peregrinos del Medioevo hispánico”, en Ανοιχτοσύνη. Μελέτες προς τιμήν της Βασιλικής Παπούλια, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας, 2012, σσ. 211- 236

o    “Ιστορία και ελληνικό έθνος στo Αιώνια Ελλάδα του EnriqueGómezCarrillo”, Νέα Ευθύνη 8 (2011), σσ. 603-610

o    “Βιοχρονολόγιο και βιβλιογραφία Κ. Τσάτσου” en Μόσχος Μορφακίδης (επιμ.), en M. Morfakidis, P. Papadopoulou, D. Angelís, Κωνσταντίνος Τσάτσος. Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός, Atenas, Εταιρεία Φίλων Κ. και Ι. Τσάτσου, 2010, σσ. 719-752

o    “La questione lingüística greca nell´opera di un simbolista ispanofono: La Grecia eterna di Enrique Gómez Carrillo”, en Anna Zimbone e Matteo Miano (επιμ.), Aspetti di lingüística e dialettologia neogreca, Acireale – Roma, Bonanno Editore, 2010, σσ. 125-135

o    “Modern Greek in Postgraduate Studies and Reserch”, en A. Morales, C. Pagán Cánovas, C. Martínez (επιμ.), The Teaching of Modern Greek in Europe: Current Situation and New Perspectivas, Murcia, 2010, pp. 93-100

o    “El humor en el teatro de sombras griego: orígenes y evolución”, en María José García Soler (επιμ.), Expresiones del humor desde la Antigüedad hasta nuestros días, Vitoria – Gasteiz, Universidad del País Vasco, 2010, σσ. 231-253

o    “La Fedra de Yannis Ritsos”, en Andrés Pociña Pérez-Aurora López (επιμ.), Fedras de ayer y de hoy: teatro, poesía, narrativa y cine ante un mito clásico, Granada, Universidad de Granada, 2008, σσ. 545-562 (σε συνεργασία με τον Andrés Pociña)

o    “Η νεοελληνική λογοτεχνία όπως την είδε ο EnriqueGómezCarrillo στις αρχές του Κ΄αιώνα”, Πρακτικά του Γ΄ Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, τ. 1, Atenas, Νέα Γράμματα, 2007, σσ. 161- 172

o    “Les Études Néohelleniques en Espagne”, Études Hélléniques 14 (2006), σσ. 67-78

o    “Ο Γιώργιος Σεφέρης στην ισπανική βιβλιογραφία”, Ιταλοελληνικά: Rivista di Cultura Greco-Moderna (2006), σσ. 256-272

o    “El mundo griego tras la desaparición de Bizancio. Hesperia. Culturas del Mediterráneo, vol. III (2008), σσ. 61-76

 

 

Εποπτεία διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών:

 

o    16 διδακτορικές διατριβές.

o    31 μεταπτυχιακές εργασίες.

o    Εποπτεύει 5 διακτορικές διατριβές. 

 

 

Ακαδημαϊκή διοικητική εμπειρία:

o    Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Μεσαιωνική και νεότερη Ελλάδα: σπουδές για τη γλώσσα. Λογοτεχνία, ιστορία και πολιτισμός” (2003-2011).

o    Διευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας «Σπουδές μεσαιωνικού και νεότερου ελληνικού πολιτισμού» (HUM 728) του Πανεπιστημίου Γρανάδας (2000-2012).

o    Συντονιστής στο Πανεπιστήμιο Γρανάδας του κοινοτικού προγράμματος LINGUAII "Νεοελληνική Φιλολογία" (1991-1994).

o    Συντονιστής στο Πανεπιστήμιο Γρανάδας του προγράμματος ERASMUS "Νεοελληνική Φιλολογία" με τα Πανεπιστήμια: ΕΚΠΑ, Ιωαννίνων, Ιόνιο, Α.Π.Θ. και Κύπρου (1994-2013).

 

 

Διοικητική εμπειρία:

 

o    Πρόεδρος της Ισπανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (1996-2001).

o    Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας (2000 έως σήμερα).

o    Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου της Γρανάδας (1984-1989).

o    Μέλος του Δ.Σ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γρανάδας (1984-1992).

o    Μέλος του Δ.Σ. της Σχολής Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Γρανάδας (2003-σήμερα).

o    Μέλος της Δεκαμελούς Επιτροπής Νεοελληνιστών και Επιστημόνων του Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού (2000-2002).

o    Μέλος του Δ.Σ. της Σχολής Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Γρανάδας (2010-έως σήμερα).

o    Μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Κέντρου Μεσογειακών Μελετών της Ρόδου (1995-1999).

o    Ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών και μέλος του Δ.Σ. (1995-2000 και 2011 έως σήμερα).

 

 

Διεύθυνση επιστημονικών περιοδικών:

 

Ιδρυτής και διευθυντής (1997-2006) του περιοδικού Estudios Neogriegos (εκδότης: Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos).

 

Μέλος επιστημονικής επιτρπής των περιοδικών:

Erytheia (Revista de Estudios bizantinos y neogriegos. 1995-2000).

Byzantion Nea Hellas (Κέντρο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χιλής) Florentia Iliberitana (Revista de Estudios de la Antigüedad. 1990-2000).

Música Oral del Sur (Revista de etnomusicología).

 

 

Διευθυντής μονογραφικών σειρών:

 

o    Biblioteca de Autores Griegos Contemporáneos. Εκδότης: Athos-Pérgamos.

o   Serie Neogriega. Estudios. Εκδότης: Athos-Pérgamos.

o   Biblioteca de Autores Neogriegos. Εκδότης: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών.

o   Diccionarios Granada. Εκδότης: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών.

 

 

Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής συνεδρίων και επιστημονικών συναντήσεων:

 

o    Θ΄ Ημερίδες για το Βυζάντιο: Ελληνισμός και Θρησκεία (Γρανάδα, 1992).

o    Ε΄ Επιστημονική Συνάντηση: Αφιέρωμα στην Μελίνα Μερκούρη (Γρανάδα, 1994).

o    Α΄ Συνέδριο Νεοελληνιστών της Ιβηρικής Χερσονήσου και Λατινικής Αμερικής (Γρανάδα, 1996).

o    Ζ΄  Επιστημονική Συνάντηση – Διεθνές Συμπόσιο: Νίκος Καζαντζάκης (Γρανάδα, 1997).

o    Η΄  Επιστημονική Συνάντηση: Γιώργος Σεφέρης. 100 χρόνια από την γέννησή του (Γρανάδα, 2000).

o    Διεθνές επιστημονικό συνέδριο, Κωνσταντινούπολη: 550 χρόνια από την Άλωση (Γρανάδα, 2003).

o    Διεθνές επιστημονικό συνέδριο: Κ. Τσάτσος, φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός  (Αθήνα, 2009).

o    Δ΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών“Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο” (Γρανάδα, 2010).

o    Διεθνές επιστημονικό συνέδριο: Ελληνικό θέατρο σκιών - ΄Αυλη πολιτιστική κληρονομιά (Προς τιμήν του W. Puchner) (Αθήνα, 2015).

 

 

Πρόεδρος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων:

 

o    Β΄ Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ισπανίας και Λατινικής Αμερικής “LiteraturaNeogriega. Tradición y Modernidad”. Διοργάνωση: Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών  Σπουδών και Πανεπιστήμιο της La Laguna y (La Laguna-Tenerife, 2001)

 

 

Μέλος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων:

 

o    Διεθνές συνέδριο: “Οι βυζαντινές σπουδές”. Διοργάνωση: Δήμος Αθηνών (Αθήνα 2009) 

o    Γ΄ Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ισπανίας και Λατινικής Αμερικής. Διοργάνωση: Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών  Σπουδών και Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων (Vitoria-Gasteiz, 2005)

o    Δ΄ Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ισπανίας και Λατινικής Αμερικής. Διοργάνωση: Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών  Σπουδών και Πανεπιστήμιο της Zaragoza  (Zaragoza, 2009)

o    Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών “Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία”. Διοργάνωση: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2010).

o    ΣΤ΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών “Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018” (Lund, 2018).

 

 

Διευθυντής εκπαιδευτικών προγραμμάτων (cursos):

 

o    Πρόγραμμα «Εθvoγέvεση και κρίση στα Βαλκάvια». Διεθvές ΠαvεπιστήμιoBaeza(Σεπτ. 1995). 

o    Α΄ Θερινό Πρόγραμμα  Νέας Ελληvικής Γλώσσας και Πoλιτισμoύ (Δράμα 17-30/9/1995), στo πλαίσιo τoυ κoιvoτικoύ πρoγράμματoς LINGUAI.  Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Γρανάδας & Δήμoς Δράμας.

o    Β΄ Θερινό Πρόγραμμα  Νέας Ελληvικής Γλώσσας και Πoλιτισμoύ (Δράμα, 15-28/8/1996). Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Γρανάδας & Δήμoς Δράμας.

o    Γ΄ Θερινό Πρόγραμμα  Νέας Ελληvικής Γλώσσας και Πoλιτισμoύ (Ρόδος, 17-30/9/1996). Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Γρανάδας & Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Μελετών της Ρόδου.

o    Δ΄ Θερινό Πρόγραμμα  Νέας Ελληvικής Γλώσσας και Πoλιτισμoύ (Ρόδος, 15-28/9/1997). Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Γρανάδας & Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Μελετών της Ρόδου.

o    Ε΄ Θερινό Πρόγραμμα  Νέας Ελληvικής Γλώσσας και Πoλιτισμoύ (Ρόδος, 14-27/9/1998). Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Γρανάδας & Διεθνές Κέντρο Μεσογειακών Μελετών της Ρόδου.

o    ΣΤ΄ Θερινό Πρόγραμμα  Νέας Ελληvικής Γλώσσας και Πoλιτισμoύ(Κομοτηνή, 17 Ιουλ. - 2 Αυγ. 2002).  Διοργάνωση: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμος Κομοτηνής.

o    Ζ΄ Θερινό Πρόγραμμα  Νέας Ελληvικής Γλώσσας και Πoλιτισμoύ (Κομοτηνή, 17 Αυγ. - 2 Σεπτ. 2003). Διοργάνωση: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμος Κομοτηνής.

o   H΄ Θερινό Πρόγραμμα  Νέας Ελληvικής Γλώσσας και Πoλιτισμoύ (Δράμα, 14 - 27 Ιουλ. 2018). Διοργάνωση: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, Δήμος Δράμας.

 

 

Συντονιστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων ελληνικών:

 

o    I.C.E. de la Universidad de Granada. Curso académico 1991-1992

o    Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada (1992-1995).

 

 

Διεύθυνση ερευνητικών προγραμμάτων:

 

o    “Ελληνική Λεξικογραφία: εκπόνηση μονογραφικών ελληνο-ισπανικών και ισπανο-ελληνικών λεξικών. 1η Φάση: 2003-2007”. Χορηγοί: Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού & ΄Ιδρυμα Κ. και Ε. Ουράνη.

 

o    “Ελληνική Λεξικογραφία: εκπόνηση μονογραφικών ελληνο-ισπανικών και ισπανο-ελληνικών λεξικών. 2η Φάση: 2007-2014”. Χορηγοί: Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και ΄Ιδρυμα Κ. & Ε. Ουράνη.

 

o    “Ελληνική Λεξικογραφία: εκπόνηση μονογραφικών ελληνο-ισπανικών και ισπανο-ελληνικών λεξικών. 3η Φάση: 2014-2017”. Χορηγός: ΄Ιδρυμα Κ. και Ε. Ουράνη.

 

o     “Αρχείο/Βάση Δεδομένων της Βυζαντινής Ιστοριογραφίας. 1η Φάση: Δ΄ - Ζ΄ αι. ”. Χρηματοδότηση: Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας (2013-2015).

o     “Αρχείο/Βάση Δεδομένων του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών”. Χορηγός: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών (2012-2016).

 

 

Διοργάνωση εκθέσεων:

 

o     «Η Ελλάδα και o Φ. Γκαρθία Λόρκα». Μoυσείo Γκαρθία Λόρκα, Fuente Vaqueros (1987).

o    «Αρχαία ελληνική θρησκεία - Ελληνική Εκκλησιαστική Τέχνη» (Νοέμ. 1992 – Φεβρ. 1993). Φορείς: Αρχαιολογικό Μουσείο Γρανάδας & Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού.

o    Μόνιμη έκθεση εκμαγείων αρχαίας ελληνικής τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Γρανάδας. Φορείς: Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού & Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θράκης.

o    «Aρχαία Αβδηρα». Μουσείο της Adra (Νοέμ. 2000 – Μάρ. 2001). Φορείς: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης & Δήμος της Adra (Ισπανία).

o    «Ταξιδεύοντας στο Άγιον Όρος». Γρανάδα (Δεκ. 2003 - Μάρτ. 2004). Φορείς:  Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης & Πανεπιστήμιο Γρανάδας.

o    «ΟΠολιτισμόςτουΛόγου. 3.500 χρόνια  ιστορίας της ελληνικής γλώσσας». ΄Εδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρώπης στη Μαδρίτη (2014), Δήμος της Ávila (2014), Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Γρανάδας (2015), Διεθνές Πανεπιστήμιο της Baeza (2015), Πανεπιστήμιο Lomonosov της Μόσχας (2016), Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης (2017).

o    «Το θέατρο σκιών στην Ελλάδα». Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών. Φορείς: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών & Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών (Δεκ. – Ιούλιος 2016).

 

 

Συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης:

 

Πρόεδρος των Επιτροπών Αξιολόγησης Τμημάτων:

 

o    Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. [2014]

o    Τμήμα Παρευξείνιων Γλωσσών, Φιλολογιών και Πολιτισμού του Δ.Π.Θ. [2015]

o    Μάστερ «Ελληνικές σπουδές» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Κύπρου [2017]

 

Μέλος των Επιτροπών Αξιολόγησης Τμημάτων:

o    Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών [2013]

o    Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Κρήτης [2013]

o    Τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ [2014]

 

 

Συμμετοχή σε άλλες επιτροπές:

 

o    Μέλoς του Δ.Σ. τoυ Διεθvoύς Φεστιβάλ Θεάτρoυ τoυ Motril (Ισπανία) [1990]

o    Μέλος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Alpujarra (Ισπανία) [1995]:

o    Μέλος της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Μετάφρασης Λογοτεχνίας (ΥΠ.ΠΟ.) [2017 & 2018].

 

 

Τιμητικές διακρίσεις:

 

o     Σταυρός του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος [1997]

o     Χρυσό Μετάλλιο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας [2001]

o     Χρυσό Μετάλλιο του Δήμου Αθηνών [2004]

o     Επίτιμο μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» [2005]

o     Μετάλλιο της Τιμής της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Γρανάδας [2007

o     Επίτιμος Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών [2014]

o     Επίτιμος Διδάκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης [2018]

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas