Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Βαλκάνια: ιστορικές εξελίξεις και σύγχρονες προκλήσεις (19ος-21oς αι.)

Xρόνος: 5-6 Νοεμβρίου 2015

Τόπος: Αίθουσα Federico García Lorca. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Γρανάδας

Oργάνωση:
Τμήμα Σύγχρονης Ιστορίας Πανεπιστημίου Γρανάδας

Συνδιοργάνωση: Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών
                             Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Γρανάδας


Πρόγραμμα

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas