Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Β΄ Διημερίδα για τις μη ισλαμικές πηγές που αναφέρονται στην αραβοισλαμική εξάπλωση (7º και 8º αι.) στη Βόρειο Αφρική και στην Ισπανία

Xρόνος διεξαγωγής: 26-27 Οκτωβρίου 2009
Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ.και Πανεπιστήμιο Alacalá de Henares
Τόπος: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Γρανάδας - Αίθουσα José Palanco

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas