Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

ΙΒ΄ Συνάντηση για την Ελλάδα: Η παρουσία του ελληνικού κόσμου στα ισπανικά αρχεία. Προοπτικές έρευνας - Τιμή στον Ιωάννη Χασιώτη

Xρόνος διεξαγωγής: 20 - 21 Νοεμβρίου 2008
Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ. και οι Ερευνητικές Ομάδες Σπουδές Μεσαιωνικού και Νεοελληνικού Πολιτισμού (HUM728) και Αρχειακές Πηγές του Βασιλείου της Γρανάδας (HUM 243).
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και Επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου Γρανάδας
Συνεργασία:Τμήμα Μεσαιωνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφικών Επιστημών (Πανεπιστήμιο Γρανάδας)
Τόπος: Πανεπιστήμιο Γρανάδας


Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas