Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Β΄ Διημερίδα Βυζαντινοσλαβική και Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Βαλκανικές συγκλίσεις στην ιστορία και στη λογοτεχνία

Xρόνος διεξαγωγής: 29-30 Απριλίου 2008
Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ., Ερευνητική Ομάδα Σπουδές Μεσαιωνικού και Νεοελληνικού Πολιτισμού (HUM728) και Ινστιτούτο Ειρήνης και Πολέμου του Πανεπιστημίου Γρανάδας
Συνεργασία: Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών
Τόπος: Ινστιτούτο Ειρήνης και Πολέμου  του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas