Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

A΄ Ημερίδα περί της σύγκλισης των πολιτισμών της Ανατολικής Μεσογείου μέσα από την ταξιδιωτική λογοτεχνία

Xρόνος διεξαγωγής: 28-29 Απριλίου 2008
Συνδιοργανωτές: Κ.Β.Ν.Κ.Σ. και Ινστιτούτο Ειρήνης και Πολέμου του Πανεπιστημίου Γρανάδας
Τόπος: Ινστιτούτο Ειρήνης και Πολέμου του Πανεπιστημίου Γρανάδας

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas