Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος “Ψηφιοποίηση: Διονύσιος Σολωμός”, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων

Xρόνος διεξαγωγής: 15 Ιουνίου 2007
Συνδιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Κ.Β.Ν.Κ.Σ
Τόπος: Κ.Β.Ν.Κ.Σ

Tελευταία ενημέρωση:

© Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas